Account IconLogin|Sign Up
Go BackAsfur

Asfur Season 2

Here's where to watch every episode of Asfur season 2. Mouseover or tap an episode to see where to stream it. Click or tap the play icon to stream it on the best available service.
Season 02, Episode 01 Episode 1

S02 E01

Oct 24, 2011
view more

Episode 1 Oct 24, 2011 בעונה הראשונה פגשנו אותם בירושלים בין שלדי אוטובוסים - מוטי, איציק, קצר וניוטון - חבורת חסרי כל שנלחמה על ביתה. חצי שנה אחרי שאיבדו את איציק, יוצאת החבורה להרפתקה חדשה.

Not Available
Season 02, Episode 02 Episode 2

S02 E02

Oct 25, 2011
view more

Episode 2 Oct 25, 2011 Katzar and Newton see Itzik on TV in a soccer game and try to get organized to go and find him.;

Not Available
Season 02, Episode 03 Episode 3

S02 E03

Oct 31, 2011
view more

Episode 3 Oct 31, 2011 Itzik seeks solutions after the accident. Moti splits to Barcelona.

Not Available
Season 02, Episode 04 Episode 4

S02 E04

Nov 1, 2011
view more

Episode 4 Nov 1, 2011 קצר וניוטון מסתבכים באמסטרדם בניסיון למצוא את איציק; מוטי מופתע מדברי רלי אאוחניה; איציק מנסה להתמודד עם מצבו המורכב; מישהו מת באופן מפתיע.

Not Available
Season 02, Episode 05 Episode 5

S02 E05

Nov 7, 2011
view more

Episode 5 Nov 7, 2011 Newton and Katzar get high in Amsterdam.

Not Available
Season 02, Episode 06 Episode 6

S02 E06

Nov 8, 2011
view more

Episode 6 Nov 8, 2011 ניוטון עצוב וכועס בעקבות מה שקרה; איציק מסתבך בגלל האירועים באמסטרדם; מוטי ואאוחניה חולקים רגע משותף; שיר מופתעת מדברי מוטי.

Not Available
Season 02, Episode 07 Episode 7

S02 E07

Nov 14, 2011
view more

Episode 7 Nov 14, 2011 איציק מתקשה להחליט כיצד להמשיך; מוטי נסער בעקבות החדשה המרעישה; עוד פרט מטיולו של ניוטון בפרו נחשף; שיר המומה מהידיעה המרעישה שסיפר לה מוטי.

Not Available
Season 02, Episode 08 Episode 8

S02 E08

Nov 15, 2011
view more

Episode 8 Nov 15, 2011 הסיפור מן העבר רודף אחרי החבורה; קצר חושף את הגניבה של ניוטון; איציק מחליט לוותר על העבר ולהמשיך הלאה; מוטי רואה משהו שמשנה הכול.

Not Available
Season 02, Episode 09 Episode 9

S02 E09

Nov 21, 2011
view more

Episode 9 Nov 21, 2011 החבורה בסכנת חיים ג'ורג' וחסן שולפים אקדחים על מנת להרוג שיר ודני מתקרבים וקובעים לארוחת ערב נוספת דני משתף את שיר בסוד משמעותי על חייו.

Not Available
Season 02, Episode 10 Episode 10

S02 E10

Nov 22, 2011
view more

Episode 10 Nov 22, 2011 Danny decides to prepare a festive dinner but Shir surprises him with the news. George and Hasan catch a witness.

Not Available
Season 02, Episode 11 Episode 11

S02 E11

Nov 28, 2011
view more

Episode 11 Nov 28, 2011 שיר מופתעת לגלות ידיעה מצמררת. איציק, קצר וניוטון במצוקה.

Not Available
Season 02, Episode 12 Episode 12

S02 E12

Nov 29, 2011
view more

Episode 12 Nov 29, 2011 קיקה מקבלת בשורה. מוטי מתקשה להתמודד עם הידיעה החדשה שקיבל.

Not Available
Season 02, Episode 13 Episode 13

S02 E13

Dec 5, 2011
view more

Episode 13 Dec 5, 2011 ניוטון נעלם. מוטי מתקשה לעמוד בהבטחתו לאאחוניה.

Not Available
Season 02, Episode 14 Episode 14

S02 E14

Dec 6, 2011
view more

Episode 14 Dec 6, 2011 חוויאר השוטר, בעלה של אאחוניה מתחיל לחשוד. מוטי מנסה לקבל תשובות מגסטון.

Not Available
Season 02, Episode 15 Episode 15

S02 E15

Dec 12, 2011
view more

Episode 15 Dec 12, 2011 בזמן שמוטי ובעלה של רלי מתעמתים רלי מגיעה ומצילה את המצב. ענהאל מתנצלת בפניי קצר על התרמית שערכה לו ולניוטון עם תמר, איתי מתחיל לחושש שמא מוטי נמצא בסכנה וזקוק לעזרה ושוקל לשתף בכך את שיר, במקביל משהו מפתיע מתרחש בין שיר לדני.

Not Available
Season 02, Episode 16 Episode 16

S02 E16

Dec 13, 2011
view more

Episode 16 Dec 13, 2011 רלי נדהמת משאלתו של בעלה ומנסה לסלף את הדברים. איציק מתעמת עם קיקה ודורש לדעת את האמת בקשר לאולייאל. קצר מתנצל בפני ענהאל על התנהגותו כלפיי הילדים. איתי מנסה לחפש דרכים לעזור למוטי ומתלבט אם לספר לשיר, במקביל מתחממים העינינים בין שיר לדני.

Not Available
Season 02, Episode 17 Episode 17

S02 E17

Dec 19, 2011
view more

Episode 17 Dec 19, 2011 קצר וניוטון מגיעים לתובנה חשובה בענייני אהבה; איציק מנסה לברר האם הוא בסכנה; קיקה מקבלת שיחה מפתיעה.

Not Available
Season 02, Episode 18 Episode 18

S02 E18

Dec 20, 2011
view more

Episode 18 Dec 20, 2011

Not Available
Season 02, Episode 19 Episode 19

S02 E19

Dec 26, 2011
view more

Episode 19 Dec 26, 2011

Not Available
Season 02, Episode 20 Episode 20

S02 E20

Dec 27, 2011
view more

Episode 20 Dec 27, 2011

Not Available
Season 02, Episode 21

S02 E21

Dec 27, 2011
view more

Dec 27, 2011

Not Available